วิวัฒนาการของเสียงเพลง

จุดเริ่มต้นของเสียงเพลง

                เพลง ถือเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ถูกสรรสร้างมาจากเครื่องอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดเสียง ที่เราเรียกว่าเครื่องดนตรีผนวกกับทำนอง จังหวะ เสียงร้อง รวมถึงเนื้อร้อง ที่มีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามวัฒนธรรม กาลเวลาและยุคสมัยของผู้ที่สรรสร้างเสียงเพลง ซึ่งจุดเริ่มต้นของเสียงเพลงนั้นเกิดจากทุกที่ในทุกยุคมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากทั่วทุกมุมโลก และมีมาตั้งแต่ 55,500 ปี ที่แล้ว และเชื่อว่าครั้งแรกของการคิดค้นเสียงเพลงขึ้นมานั้นเกิดขึ้นที่แอฟริกา ซึ่งทำให้เสียงเพลงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิต ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้น เสียงของดนตรีเกิดขึ้นจากการผิวปากของ มนุษย์ ทำให้เกิดเสียงที่ไพเราะขึ้น และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยังพบว่าได้ขุดพบซากโครงกระดูกของมนุษย์โบราณคู่กับเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายฟลุตหรือขลุ่ยที่มีลักษณะปลายปากเป็นรูปตัววี ซึ่งทำมาจากกระดูกปีกของนกแร้ง และยังได้มีการขุดพบขลุ่ยไม้วางอยู่ในหลุมศพในประเทศไอร์แลนด์อีกด้วย        

ดนตรีในสมัยโบราณ

                หลักฐานในเรื่องของดนตรี เสียงเพลง และศิลปะทางดนตรีในสมัยโบราณนั้นมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาดและภาพเขียนโบราณที่อยู่บนผนังถ้ำ แจกัน รวมถึงภาพเขียนโบราณที่แสดงให้เห็นว่าคนโบราณนั้นรู้จักเครื่องดนตรีและการเล่นดนตรีมาอย่างยาวนานแล้ว ตัวอย่างเช่น เพลงคลาสสิกของอินเดียที่ถูกพบอยู่ในคัมภีร์ของศาสนาฮินดู, เครื่องดนตรีประเภทสายเครื่องหนึ่งที่ถูกค้นพบและเป็นเครื่องดนตรีอีกหนึ่งชิ้นมีความเก่าแก่มากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมที่มาจากศรีลังกา และมีการถ่ายทอดไปยังอินเดียตะวันตก นอกจากนี้ยังมีพัฒนาการทางดนตรีที่เกิดขึ้นในดินแดนเปอร์เซียซึ่งถูกประดิษฐ์และคิดค้นโดยกษัตริย์ในสมัยโบราณ และในอีกหลายภูมิภาคของโลกก็ได้มีประวัติศาสตร์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเสียงเพลง และการคิดค้นศิลปะทางดนตรีมากมาย ได้แก่ เพลงเปอร์เซีย, เพลงอินเดีย, ดนตรียิว, เพลงกรีกโรมัน, เพลงเมโสโมเตเมีย, เพลงของอียิปต์ รวมถึงเพลงของชาวมุสลิม เป็นต้น นอกจากเรื่องของเพลง และเครื่องดนตรีแล้ว ยังมีสิ่งที่คู่กันกับศิลปะทางด้านดนตรีก็คือการแสดง ระบำ การแสดงละครต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันซึ่งถูกคิดค้น สรรสร้างและประดิษฐ์ร่วมกันมาเป็นระยะเวลานานอีกด้วย

ดนตรี ตัวช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก

เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กด้วยเสียงเพลง

                ดนตรีนั้นเป็นศิลปะซึ่งมีประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมอง จิตใจ ทางอารมณ์ ทางร่างกาย สติปัญญา รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งดนตรียังช่วยให้ทั้งผู้เล่นและผู้ฟังมีความเพลิดเพลินทางด้านอารมณ์ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เพราะฉะนั้นดนตรีจึงเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก การให้เด็กเริ่มเล่นและเรียนดนตรีนั้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดก็ตาม จะทำให้เด็กมีสมาธิ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย ในเรื่องของการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็น มือ เท้า นิ้ว สายตา แขน รวมถึงอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีนั้น ๆ อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยเรื่องของพัฒนาการทางด้านประสาท ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เสียง การได้ยิน การเคลื่อนไหว ซึ่งย่อมเกี่ยวข้องกับประสาทสั่งการต่าง ๆ ให้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปในทางที่ดี และที่สำคัญยังเป็นตัวช่วยกล่อมเกลาทางด้านอารมณ์ ช่วยให้เด็ก ๆ ไม่ใจร้อนอีกด้วย

พัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจเด็กด้วยดนตรี           

                ผู้ปกครองที่ต้องการเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูก ๆ หรือเด็ก ๆ นั้น การส่งลูกไปเรียนดนตรีถือเป็นทางเลือกที่ดีเป็นอย่างมาก และไม่ต้องรอให้เด็ก ๆ โตก็สามารถพาลูกไปเรียนดนตรีได้ อย่างที่เห็นว่านักดนตรีบางคนเริ่มฝึกหรือเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบก็มี ส่วนประเภทของเครื่องดนตรีที่จะให้เด็ก ๆ เล่นนั้นก็อยู่ที่ความชอบ ความถนัด และความพร้อมของทั้งตัวผู้ปกครองและเด็ก ๆ โดยอาจจะเริ่มให้เด็ก ๆ ลองเล่น ฝึก หรือเรียนดนตรีหลาย ๆ ชนิดเพื่อดูว่าเครื่องดนตรีประเภทไหนที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ จะเห็นได้ว่าเด็ก ๆ ที่มีการเรียนดนตรีนั้นจะมีพัฒนาการทั้งทางสมองและทางประสาทที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมการเรียนรู้ รู้จักความเชื่อมโยงและแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้ดี นำไปสู่การพัฒนาทางด้านไอคิว รวมถึงด้านอารมณ์ ช่วยในเรื่องของการจดจำ รวมถึงยังกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนำไปสู่พัฒนาการรวมถึงการพัฒนาทางด้านสมองไปในทางที่ดีในอนาคต เพราะฉะนั้นผู้ปกครองที่กำลังมองหากิจกรรมให้เด็ก ๆ ทำในยามว่าง แนะนำว่าการพาบุตรหลานของท่านไปเรียนดนตรี จะช่วยทำให้คุณและบุตรหลานของคุณได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด และได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างคาดไม่ถึงแน่นอน

เพลงป๊อป แนวเพลงที่ได้รับความนิยมในทุกยุคทุกสมัย

เพลงป๊อป แนวเพลงที่ได้รับความนิยมในทุกยุคทุกสมัย

                ถ้าพูดถึงแนวเพลงที่ได้รับความนิยมในทุกยุคทุกสมัย และเป็นแนวเพลงที่ทุกคนย่อมรู้จัก จะเป็นแนวเพลงอะไรไปไม่ได้นอกจากแนวเพลงป๊อป ซึ่งเป็นแนวเพลงที่ฟังง่าย ได้รับความนิยม และติดหูผู้ฟังได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเพลงป๊อบนั้นเป็นแนวเพลงที่แต่งด้วยทำนอง จังหวะ และเนื้อร้องที่ฟังง่าย สนุกสนานเพื่อให้เป็นแนวเพลงที่ตอบโจทย์คนกลุ่มใหญ่ ทำให้แนวเพลงป๊อปถูกสรรสร้างผลงานออกมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ยุค 50 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงได้มีการนำมาผสมผสานทั้งในเรื่องของการใส่ลูกเล่นทางด้านดนตรี และนำมาผสมกับแนวเพลงอื่น ๆ อย่างเช่น แนวเพลงร็อค แจ๊ส อาร์แอนด์บี ดิสโก้ และแนวเพลงอีกมากมาย ทำให้เพลงป๊อปเป็นแนวเพลงที่ทำให้ศิลปินมีชื่อเสียง และได้รับความนิยมเรื่อยมาในทุกยุคทุกสมัย และติดหูผู้ฟังกลุ่มใหญ่ทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องมากกว่าแนวเพลงประเภทอื่น

ราชาเพลงป๊อป

                เมื่อพูดถึงแนวเพลงป๊อป หลายคนก็ย่อมนึกถึงราชาเพลงป๊อปอย่างไมเคิล แจ็คสัน ซึ่งมีชื่อเสียงและโด่งดังได้รับความนิยมจากผู้ฟังทั่วโลกตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และถึงแม้ว่าไมเคิลจะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี 2009 แต่เพลงของเขาก็ยังได้รับความนิยม รวมถึงยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟัง รวมถึงศิลปินด้วยกันเองมากมายให้สร้างสรรค์เสียงเพลงที่มีคุณภาพออกมาให้เราได้ฟังกัน ความจริงแล้วแนวเพลงของไมเคิล แจ็คสันนั้นไม่ได้เรียกว่าเป็นแนวเพลงป๊อปเสียทีเดียว เนื่องจากไมเคิล โตมาในยุคสมัยที่เพลงดิสโก้ ฟังก์ และบลูส์ ได้รับความนิยม โดยเขาเริ่มต้นชีวิตของการเป็นนักร้องมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบด้วยการแสดงดนตรีและทำอัลบั้มร่วมกับพี่ชายภายใต้ชื่อวง The Jackson 5 จนมีชื่อเสียงโด่งดัง และด้วยความสามารถทางด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงร้อง ท่าเต้น และการแต่งเพลงของไมเคิล แจ็คสัน ทำให้อัลบั้มเดี่ยวที่เขาแยกตัวออกมาจากวงอย่างอัลบั้ม Thriller เป็นอัลบั้มที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาลของวงการดนตรีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างที่เรียกว่าไม่มีศิลปินคนไหนสามารถทำลายสถิติได้ ทำให้ชื่อเสียงของราชาเพลงป๊อปยังคงอยู่คู่กับวงการเพลงมาโดยตลอด รวมถึงเขายังเป็นศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งยังคงสร้างรายได้สูงสุดอีกด้วย

ค่านิยมในการฟังเพลงของคนรุ่นใหม่

แนวเพลงที่ได้รับความนิยม

                ในทุกยุคทุกสมัย เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ค่านิยมหลาย ๆ อย่างก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน รวมถึงเรื่องของแนวเพลง และค่านิยมในการฟังเพลงด้วยที่ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยด้วยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศและองค์ประกอบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทางสังคม วัฒนธรรม และที่สำคัญก็คือแต่ละคนก็ย่อมมีความชื่นชอบในประเภทของแนวเพลงที่มีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงคลาสสิก แนวเพลงป๊อป ร็อค แจ๊ส บลูส์ แร็ฟ ฮิปฮอป เรกเก้  เทคโน อีกทั้งยังมีแนวเพลงแปลกใหม่ และแตกแขนงออกมามากมาย อย่างเช่น ป๊อปร็อค อินดี้ร็อค เจ-ป๊อป เค-ป๊อป บัลลาด ร็อค ซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ละเชื้อชาติ ซึ่งนอกจากแนวเพลงที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีแนวเพลงที่เป็นท้องถิ่นของแต่ละชาติที่มีความแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ อย่างเช่น เพลงไทยเดิม หรือเพลงอินเดีย เพลงจีน ซึ่งก็มีความแตกต่างและได้รับความนิยมต่างกันไป

ทางเลือกในการฟังเพลงของคนรุ่นใหม่

                ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและการรับรู้ข่าวสารที่ก้าวหน้า รวมเร็ว ว่องไว และการสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกที่ ทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใดของโลก ทำให้คนรุ่นใหม่มีทางเลือกของการรับรู้ และฟังแนวเพลงที่ตนเองชื่นชอบได้มากมาย โดยเฉพาะแนวเพลงสากล รวมถึงแนวเพลงของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ที่เข้ามามีอิทธิพลและมีบทบาทในวงการดนตรีมากมาย อย่างเช่น แนวเพลงของเกาหลี ที่เรียกว่า เค ป๊อป ซึ่งนอกจากจะเป็นรูปแบบของทำนอง เนื้อร้อง และแนวเพลงแล้ว ยังมีจุดขาย คือ ตัวนักร้องไม่ว่าจะเป็นนักร้องเดี่ยวหรือประเภทวง ซึ่งมาพร้อมกับหน้าตา ท่า เต้น และความสามารถที่ดูโดดเด่น สามารถสร้างความชื่นใจและความชื่นชอบได้จากคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ส่วนอีกหนึ่งแนวเพลงที่ได้รับความนิยมไม่เปลี่ยนในทุกยุคทุกสมัยก็คือเพลงสากล ซึ่งมีศิลปินที่มีฝีมือและความสามารถในการสร้างสรรค์บทเพลงมากมาย ออกมาให้คอเพลงได้เลือกแนวเพลงที่ตนเองชื่นชอบฟังกัน และที่สำคัญช่องทางของการฟังเพลงของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันก็มีทางเลือกมากขึ้นในยุคที่อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท โดยเฉพาะการฟัง รวมถึงการดูผ่านช่องทาง Youtube ซึ่งเป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ให้คนชอบฟังเพลงเป็นอย่างมาก

ดนตรีบำบัด ตัวช่วยในการผ่อนคลาย

ดนตรี ตัวช่วยในการบำบัด

                หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าดนตรีบำบัดกันมาบ้างแล้ว และคงสงสัยว่าดนตรีจะช่วยในเรื่องของการบำบัดโรคได้อย่างไร ความจริงแล้ว ดนตรีเป็นศิลปะทางเสียงเพลงที่มีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างทางด้านความคิดจินตนาการ การสร้างสรรค์ พัฒนาการทางด้านสมอง ทางอารมณ์ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ดนตรีจึงได้ถูกนำเอามาใช้ในการช่วยบำบัดและรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาแล้ว ผู้ป่วยย่อมมีความเครียดในทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง การใช้ดนตรีบำบัดเป็นการบรรเทาความเจ็บป่วยทางด้านอารมณ์ เนื่องจากการรับรู้เสียงเพลงและดนตรีมีผลกับเรื่องของสมองซึ่งเป็นตัวสั่งการในด้านอารมณ์ รวมถึงพัฒนาการของร่างกายนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสมองมีการสั่งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปของร่างกาย ซึ่งนำไปสู่ทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน            

การใช้ดนตรีบำบัด

                การใช้ดนตรีบำบัดนั้น สามารถนำไปใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ คนที่ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ หรือคนที่ป่วยและมีปัญหาทางด้านอารมณ์ เนื่องจากดนตรีจะช่วยให้เกิดการรับรู้ทางด้านสมอง ทำให้เกิดการผ่อนคลาย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีผลในเรื่องของการเป็นตัวช่วยในการบำบัดโรค โดยจะเห็นได้ว่าในสถานบำบัดและโรงพยาบาลหลายแห่ง ยังได้นำเอาทั้งการฟังดนตรี การเล่นดนตรี รวมถึงการร้องเพลงมาเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยบำบัดผู้ป่วยให้มีสุขภาพทั้งทางร่างกายดีขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีสมาธิ มีกิจกรรมร่วมกัน ช่วยให้เกิดการเข้าสังคม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการพูดคุยกับผู้อื่น เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายในการเล่นเครื่องดนตรี ช่วยให้การพัฒนาการของอวัยวะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการรับรู้ การสัมผัส รวมถึงช่วยในเรื่องของการจดจำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดจำตัวโน้ต จังหวะ เนื้อร้อง ทำนอง ของเสียงเพลง หรือเสียงดนตรีนั้น ๆ ดนตรีจึงเป็นทางเลือกของการบำบัดและการรักษาอาการผิดปกติทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากดนตรีมีผลโดยตรงกับการรับรู้และการพัฒนาทางด้านสมองนั่นเอง

ฟังเพลง ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กในครรภ์

ฟังเพลง ช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อย

                เพลงนั้นเป็นศิลปะซึ่งศิลปินได้สรรสร้างเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ แต่งประพันธ์ขึ้นมาให้มีทำนอง รวมถึงเนื้อร้องที่ทำให้เกิดความไพเราะ ทำให้เป็นศิลปะที่ช่วยสร้างความบันเทิง เพลิดเพลิน ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล่อมเกลาจิตใจ และช่วยพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ได้มีผลการวิจัยออกมารองรับว่า หากคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ฟังเพลงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอตอนท้อง จะทำให้ทารกที่คลอดออกมามีไอคิวสูงกว่าทารกที่ไม่ได้ฟังเพลง โดยเฉพาะหากคุณแม่ฟังเพลงคลาสสิก เพลงที่มีทำนองเบา ๆ ไม่หนักเกินไป หรือเพลงที่คุณแม่ชอบ ก็จะช่วยให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการทางอารมณ์และสมองที่ดี อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการผ่อนคลายความเครียดของคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยเวลาที่เหมาะในการฟังเพลงของคุณแม่และการเปิดเพลงให้ทารกในครรภ์ฟังก็คือช่วงเย็น โดยอาจจะเอาหูฟังมาประกบที่หน้าท้องห่างประมาณ 1 ฟุต เพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับการกระตุ้นในส่วนของประสาทการได้ยิน

เพลง ตัวช่วยพัฒนาการของทารก

                สำหรับคุณแม่ที่กำลังจะเปิดเพลงให้ทารกในครรภ์ฟังเพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางสมองและทางอารมณ์ของเด็ก ๆ นั้น ควรเริ่มฟังเมื่ออายุครรภ์ของทารกเข้าสู่วัยที่สามารถรับรู้ได้แล้วซึ่งก็คือเมื่อมีอายุครรภ์ได้ 5 เดือน หรือหากเป็นคุณแม่ที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วก็สามารถฟังเพลงมาเรื่อย ๆ ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด การฟังเพลงเมื่อระบบประสาทของทารกรับรู้นั้น จะเป็นตัวช่วยในพัฒนาการในเรื่องของประสาทการได้ยินเพื่อไปช่วยกระตุ้นพัฒนาการในด้านอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเพลงที่คุณแม่จะเลือกมาฟังนั้น ผลการวิจัยได้ออกมาว่าหากคุณแม่ฟังเพลงคลาสสิกจะช่วยให้ทารกในครรภ์มีไอคิวสูงขึ้น แต่คุณแม่ก็สามารถเลือกแนวเพลงแนวอื่นมาฟังได้เช่นกัน ซึ่งนั่นก็แล้วแต่ความชื่นชอบ หากว่าเพลงแนวไหนที่คุณแม่ฟังแล้วผ่อนคลาย หรือช่วยให้อารมณ์ดี ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์คุณแม่ก็สามารถนำมาเลือกฟังได้เช่นกัน แต่ยังไงก็ไม่ควรเลือกแนวเพลงที่มีความหนัก หรือมีเนื้อหาที่รุนแรงหรือเครียด รวมทั้งไม่ควรเปิดเสียงดังมากเกินไป เพราะจะทำให้ทั้งแม่และลูกเกิดความกดดันทางด้านอารมณ์และเกิดความเครียดได้

ดนตรี เสียงเพลงช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

เสียงเพลง ช่วยกล่อมเกลาและเสริมสร้างจินตนาการ

                กิจกรรมเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายจิตใจที่สามารถทำได้แม้ในเวลาที่ทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่ รวมถึงทำได้ในเวลาว่างนั่นก็คือการฟังเพลงเพื่อช่วยสร้างความบันเทิงและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยให้มีความเพลิดเพลินในขณะที่ทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นขณะออกกำลังกาย ทำงานบ้าน ทำงาน หรือแม้แต่บางคนยังชอบฟังเพลงในขณะที่อ่านหนังสือไปด้วย เนื่องจากเสียงเพลงนั้นคือศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจผู้ฟัง ซึ่งไม่ว่าในยุคสมัยใดเสียงเพลงก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราแทบทั้งสิ้น ซึ่งเพลงหรือเสียงดนตรีนั้นมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งแม้แต่ในทางการแพทย์ยังแนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์ฟังเพลงเพื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการทางด้านอารมณ์ให้กับลูกในท้อง ซึ่งบทเพลงที่คุณแม่ควรจะฟังนั้นต้องไม่ใช่เพลงที่เป็นไปในทางของการปลุกเร้าอารมณ์หรือแนวเพลงที่หนักเกินไป แต่คุณแม่ควรจะหาเป็นแนวเพลงบรรเลง หรือดนตรีคลาสสิกมาเปิดฟังเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรืออาจจะเป็นเพลงที่คุณแม่ชอบ เพลงที่ฟังแล้วอารมณ์ของแม่ดี ก็จะทำให้ลูกในครรภ์มีอารมณ์ดีและพัฒนาการทางด้านอารมณ์ดีตามไปด้วย

ฟังเพลง เพื่อพักผ่อนและผ่อนคลาย     

                ดนตรีหรือเพลงนั้นเป็นศิลปะที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์และความรู้สึกได้เป็นอย่างดี โดยผู้ฟังสามารถเลือกแนวเพลงที่ตนเองชื่นชอบมาฟังเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย อีกทั้งยังเป็นศิลปะทางดนตรีที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการของผู้ฟังได้เป็นอย่างดี เพราะทุกเพลงที่ศิลปินได้สรรสร้างออกมา ล้วนมีสิ่งที่น่าสนใจแฝงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความไพเราะจากเสียงของเครื่องดนตรี เนื้อร้อง ทำนอง ลีลา จังหวะการร้องของนักร้อง ความสามารถในการสร้างสรรค์ตัวโน้ตของนักดนตรีในการเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ โดยเฉพาะเนื้อร้องที่มักจะแฝงด้วยข้อคิด เรื่องราว รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ของนักดนตรีที่ถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ความรู้สึกและคิดตาม ทำให้เกิดทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความเพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับเนื้อหาในเพลงนั้น ๆ ซึ่งด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่กล่าวมาเหล่านี้ ทำให้น่าแปลกใจเลย ว่าทำไมเสียงเพลงและดนตรีจึงเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเราในทุกยุคทุกสมัย