ดนตรีบำบัด ตัวช่วยในการผ่อนคลาย

ดนตรี ตัวช่วยในการบำบัด

                หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าดนตรีบำบัดกันมาบ้างแล้ว และคงสงสัยว่าดนตรีจะช่วยในเรื่องของการบำบัดโรคได้อย่างไร ความจริงแล้ว ดนตรีเป็นศิลปะทางเสียงเพลงที่มีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างทางด้านความคิดจินตนาการ การสร้างสรรค์ พัฒนาการทางด้านสมอง ทางอารมณ์ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ดนตรีจึงได้ถูกนำเอามาใช้ในการช่วยบำบัดและรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาแล้ว ผู้ป่วยย่อมมีความเครียดในทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง การใช้ดนตรีบำบัดเป็นการบรรเทาความเจ็บป่วยทางด้านอารมณ์ เนื่องจากการรับรู้เสียงเพลงและดนตรีมีผลกับเรื่องของสมองซึ่งเป็นตัวสั่งการในด้านอารมณ์ รวมถึงพัฒนาการของร่างกายนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อสมองมีการสั่งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปของร่างกาย ซึ่งนำไปสู่ทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน            

การใช้ดนตรีบำบัด

                การใช้ดนตรีบำบัดนั้น สามารถนำไปใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ คนที่ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ หรือคนที่ป่วยและมีปัญหาทางด้านอารมณ์ เนื่องจากดนตรีจะช่วยให้เกิดการรับรู้ทางด้านสมอง ทำให้เกิดการผ่อนคลาย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีผลในเรื่องของการเป็นตัวช่วยในการบำบัดโรค โดยจะเห็นได้ว่าในสถานบำบัดและโรงพยาบาลหลายแห่ง ยังได้นำเอาทั้งการฟังดนตรี การเล่นดนตรี รวมถึงการร้องเพลงมาเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยบำบัดผู้ป่วยให้มีสุขภาพทั้งทางร่างกายดีขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีสมาธิ มีกิจกรรมร่วมกัน ช่วยให้เกิดการเข้าสังคม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการพูดคุยกับผู้อื่น เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายในการเล่นเครื่องดนตรี ช่วยให้การพัฒนาการของอวัยวะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการรับรู้ การสัมผัส รวมถึงช่วยในเรื่องของการจดจำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจดจำตัวโน้ต จังหวะ เนื้อร้อง ทำนอง ของเสียงเพลง หรือเสียงดนตรีนั้น ๆ ดนตรีจึงเป็นทางเลือกของการบำบัดและการรักษาอาการผิดปกติทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากดนตรีมีผลโดยตรงกับการรับรู้และการพัฒนาทางด้านสมองนั่นเอง

ฟังเพลง ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กในครรภ์

ฟังเพลง ช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อย

                เพลงนั้นเป็นศิลปะซึ่งศิลปินได้สรรสร้างเสียงดนตรีจากเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ แต่งประพันธ์ขึ้นมาให้มีทำนอง รวมถึงเนื้อร้องที่ทำให้เกิดความไพเราะ ทำให้เป็นศิลปะที่ช่วยสร้างความบันเทิง เพลิดเพลิน ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล่อมเกลาจิตใจ และช่วยพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ได้มีผลการวิจัยออกมารองรับว่า หากคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ฟังเพลงเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอตอนท้อง จะทำให้ทารกที่คลอดออกมามีไอคิวสูงกว่าทารกที่ไม่ได้ฟังเพลง โดยเฉพาะหากคุณแม่ฟังเพลงคลาสสิก เพลงที่มีทำนองเบา ๆ ไม่หนักเกินไป หรือเพลงที่คุณแม่ชอบ ก็จะช่วยให้ทารกในครรภ์มีพัฒนาการทางอารมณ์และสมองที่ดี อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการผ่อนคลายความเครียดของคุณแม่ที่กำลังตั้งท้องได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยเวลาที่เหมาะในการฟังเพลงของคุณแม่และการเปิดเพลงให้ทารกในครรภ์ฟังก็คือช่วงเย็น โดยอาจจะเอาหูฟังมาประกบที่หน้าท้องห่างประมาณ 1 ฟุต เพื่อให้ทารกในครรภ์ได้รับการกระตุ้นในส่วนของประสาทการได้ยิน

เพลง ตัวช่วยพัฒนาการของทารก

                สำหรับคุณแม่ที่กำลังจะเปิดเพลงให้ทารกในครรภ์ฟังเพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางสมองและทางอารมณ์ของเด็ก ๆ นั้น ควรเริ่มฟังเมื่ออายุครรภ์ของทารกเข้าสู่วัยที่สามารถรับรู้ได้แล้วซึ่งก็คือเมื่อมีอายุครรภ์ได้ 5 เดือน หรือหากเป็นคุณแม่ที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วก็สามารถฟังเพลงมาเรื่อย ๆ ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด การฟังเพลงเมื่อระบบประสาทของทารกรับรู้นั้น จะเป็นตัวช่วยในพัฒนาการในเรื่องของประสาทการได้ยินเพื่อไปช่วยกระตุ้นพัฒนาการในด้านอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเพลงที่คุณแม่จะเลือกมาฟังนั้น ผลการวิจัยได้ออกมาว่าหากคุณแม่ฟังเพลงคลาสสิกจะช่วยให้ทารกในครรภ์มีไอคิวสูงขึ้น แต่คุณแม่ก็สามารถเลือกแนวเพลงแนวอื่นมาฟังได้เช่นกัน ซึ่งนั่นก็แล้วแต่ความชื่นชอบ หากว่าเพลงแนวไหนที่คุณแม่ฟังแล้วผ่อนคลาย หรือช่วยให้อารมณ์ดี ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์คุณแม่ก็สามารถนำมาเลือกฟังได้เช่นกัน แต่ยังไงก็ไม่ควรเลือกแนวเพลงที่มีความหนัก หรือมีเนื้อหาที่รุนแรงหรือเครียด รวมทั้งไม่ควรเปิดเสียงดังมากเกินไป เพราะจะทำให้ทั้งแม่และลูกเกิดความกดดันทางด้านอารมณ์และเกิดความเครียดได้

ดนตรี เสียงเพลงช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

เสียงเพลง ช่วยกล่อมเกลาและเสริมสร้างจินตนาการ

                กิจกรรมเพื่อความบันเทิงและผ่อนคลายจิตใจที่สามารถทำได้แม้ในเวลาที่ทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่ รวมถึงทำได้ในเวลาว่างนั่นก็คือการฟังเพลงเพื่อช่วยสร้างความบันเทิงและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยให้มีความเพลิดเพลินในขณะที่ทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นขณะออกกำลังกาย ทำงานบ้าน ทำงาน หรือแม้แต่บางคนยังชอบฟังเพลงในขณะที่อ่านหนังสือไปด้วย เนื่องจากเสียงเพลงนั้นคือศิลปะอย่างหนึ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจผู้ฟัง ซึ่งไม่ว่าในยุคสมัยใดเสียงเพลงก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราแทบทั้งสิ้น ซึ่งเพลงหรือเสียงดนตรีนั้นมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งแม้แต่ในทางการแพทย์ยังแนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์ฟังเพลงเพื่อช่วยเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการทางด้านอารมณ์ให้กับลูกในท้อง ซึ่งบทเพลงที่คุณแม่ควรจะฟังนั้นต้องไม่ใช่เพลงที่เป็นไปในทางของการปลุกเร้าอารมณ์หรือแนวเพลงที่หนักเกินไป แต่คุณแม่ควรจะหาเป็นแนวเพลงบรรเลง หรือดนตรีคลาสสิกมาเปิดฟังเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรืออาจจะเป็นเพลงที่คุณแม่ชอบ เพลงที่ฟังแล้วอารมณ์ของแม่ดี ก็จะทำให้ลูกในครรภ์มีอารมณ์ดีและพัฒนาการทางด้านอารมณ์ดีตามไปด้วย

ฟังเพลง เพื่อพักผ่อนและผ่อนคลาย     

                ดนตรีหรือเพลงนั้นเป็นศิลปะที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์และความรู้สึกได้เป็นอย่างดี โดยผู้ฟังสามารถเลือกแนวเพลงที่ตนเองชื่นชอบมาฟังเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย อีกทั้งยังเป็นศิลปะทางดนตรีที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการของผู้ฟังได้เป็นอย่างดี เพราะทุกเพลงที่ศิลปินได้สรรสร้างออกมา ล้วนมีสิ่งที่น่าสนใจแฝงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความไพเราะจากเสียงของเครื่องดนตรี เนื้อร้อง ทำนอง ลีลา จังหวะการร้องของนักร้อง ความสามารถในการสร้างสรรค์ตัวโน้ตของนักดนตรีในการเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ โดยเฉพาะเนื้อร้องที่มักจะแฝงด้วยข้อคิด เรื่องราว รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ของนักดนตรีที่ถ่ายทอดออกมาเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ความรู้สึกและคิดตาม ทำให้เกิดทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความเพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับเนื้อหาในเพลงนั้น ๆ ซึ่งด้วยเหตุผลต่าง ๆ ที่กล่าวมาเหล่านี้ ทำให้น่าแปลกใจเลย ว่าทำไมเสียงเพลงและดนตรีจึงเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคนเราในทุกยุคทุกสมัย