ทำไมดนตรีและเสียงเพลง ช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้

การเรียนและเสียงเพลง ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ห่างไกลกันมากในสายตาของผู้ปกครอง อีกทั้งยังเป็นวิชาต้องห้ามสำหรับเด็ก ๆ ที่ชื่นชอบและต้องการเอาดีทางด้านนี้ ด้วยความกลัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะไม่มีช่องทางทำกิน

Continue reading “ทำไมดนตรีและเสียงเพลง ช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้”